Portfolio

corporate design
- logo
- missie
- huisstijl(briefpapier,

visitekaartjes etc.)

klassieke reclame
- advertenties
- flyers, brochures
- posters, billboards
- radio
- tv, film
verkoopbevordering- mailings
- displays
- banners
- verpakkingen
online
- homepage
- webbanners
- online campagnes
- zoekoptimalisatie (bijv. Google)

public relations
- persberichten
- nieuwsbrieven
- persrelaties
- tv-bijdragen

international
Duitsland - Nederland